Regulamin sklepu internetowego

Od 15 czerwca 2015 r. obowiązywać będzie nowy numer konta do wpłat za zakupy w naszym sklepie internetowym:

MBANK S.A.

10 1140 1225 0000 5501 3600 1001 I. PODSTAWOWE DANE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.inglot.pl (zwany w dalszej częściSklepem”), za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu Internetu (zwane w dalszej części Towarem/ami”), prowadzony jest przez spółkę „INGLOT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu (37-700), przy ul. Lwowskiej 154, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000164776, REGON: 651419373 NIP: 795-21-94-802, kapitał zakładowy w wysokości 9 274  000,00 PLN, (zwaną w dalszej części INGLOT Sp. z o.o. ”).

 2. Informacje na temat Towarów oraz ich ceny „INGLOT” Sp. z o.o. zamieszcza na stronie internetowej Sklepu. Prezentowane na stronie internetowej www.inglot.pl informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu.

 3. Odpowiedzialnym za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu jest „INGLOT” Sp. z o.o., z którym można kontaktować się za pośrednictwem strony internetowej www.inglot.pl bądź za pomocą adresu e-mail sklep@inglot.pl. lub telefonicznie - nr telefonu 16 6780210 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient)

 4. Podmiotem dokonującym zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu może być zarówno osoba fizyczna (konsument) jak i też przedsiębiorcy.

 5. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są: 
  - Klient, o którym mowa w powyższym pkt I.4, 
  - „INGLOT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 6. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość. Umowa pomiędzy Sklepem i Klientem ma charakter wzajemny. Świadczenie Sklepu polega na przeniesieniu własności na Klienta zakupionego Towaru bez wad i wydanie takiego Towaru. Świadczenie Klienta polega na zapłacie za zakupiony Towar i jego odebraniu.

 7. Akceptacja treści Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie.

 8. Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu, jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  

II. TOWAR I JEGO CENA

 1. Sklep zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów na stronie internetowej Sklepu.

 2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 3. Zamówienia na produkty, których łączna wartość nie przekracza 20,00zł brutto nie będą realizowane.

 4. W przypadku niedostępności Towarów (wyczerpania), Sklep zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru. W przypadku jednakże, gdyby Sklep zamieścił stosowną informację o niedostępności danego Towaru po przyjęciu zamówienia Klienta, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji takiego zamówienia, to o braku możliwości realizacji zamówienia Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia o zawarciu Umowy a jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, Sklep zwróci Klientowi w tym czasie należność za Towar .

 5. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny Towarów nie obejmują kosztów wysyłki.

 6. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wycofywania i wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 8. Wszelkie rabaty wynikające z posiadania bonów i voucherów na produkty marki Inglot nie łączą się ze sobą. Przy każdorazowym zakupie produktów można skorzystać tylko z jednego bonu bądź vouchera w stosunku do konkretnego zamówienia, chyba, że co innego wynika z treści bonu/vouchera.

 

 

III. ZAWARCIE UMOWY

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (www.inglot.pl) po przejściu całej procedury składania zamówienia. W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności: 
  - wyboru zamawianych Towarów;
  - oznaczenia adresu dostawy;
  - wyboru potwierdzenia transakcji (paragon fiskalny, faktura Vat)
  - wyboru formy płatności.

 2. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Klient powinien podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego towaru – Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji będą niezupełne, lub gdy dane te będą błędne lub nieprawdziwe.

 4. Przed ostatecznym wysłaniem zamówienia, czyli dokonania płatności Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów)

 5. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą przyjęcia i potwierdzenia zamówienia Klienta przez Sklep, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna. Przyjęcie przez Sklep złożonego zamówienia następuje z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia do Klienta.

 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość uzupełnionej o treść aktualnego Regulaminu Sklepu oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar fiskalnego dowodu zakupu.

 

 IV. PŁATNOŚĆ/DOSTAWA

 1. Za zamówione w Sklepie towary można zapłacić w jeden z poniższych sposobów:

- gotówką za pobraniem;
- kartą kredytową (MasterCard lub Visa) lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu E-service;
- przelewem bankowym.

 1. W przypadku płatności przelewem Sklep zastrzega , iż na należność czeka przez okres 14 dni od daty złożenia zamówienia. Jeżeli kwota w/w terminie nie wpłynie na konto serwisu E-service bądź na konto „INGLOT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, towary nie zostaną wysłane a umowę uważa się za niezawartą.

 2. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej.

 3. Cena przesyłki uzależniona jest od wartości zamawianego towaru. Jeżeli wartość ta nie przekracza 90,00zł brutto, koszt dostawy wyniesie 5zł. Jeżeli wartość zamówionego towaru przekracza 90,00zł brutto to towar zostanie przesłany bezpłatnie. Jeżeli Klient zdecyduje się na odbiór przesyłki za pobraniem zapłaci dodatkowo 4zł niezależnie od wartości przesyłki.

 4. Zwrot pieniędzy z tytułu uwzględnionych reklamacji czy zwrotów towaru odbywa się za pośrednictwem tych samych środków jakie zostały zastosowane przy wpłacaniu pieniędzy za te towary, a więc np. zapłata przelewem bankowym - zwrot na konto bankowe, przez E-service, zwrot za pośrednictwem serwisu E-service, przesyłka za pobraniem - zwrot na wskazany rachunek bankowy.

 5. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5-7 dni roboczych pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. Termin realizacji zamówienia biegnie od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku serwisu E-service. W przypadku niedostępności Towarów, Sklep zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu.

 

V. DANE OSOBOWE

 1. Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane przez „INGLOT” Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926).

 2. W przypadku przekazania przez Klienta podczas składania zamówienia jego adresu e-mail, wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail; treść otrzymanej w tej formie informacji Klient również może wydrukować.

 

 

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia następnego po otrzymaniu towaru, składając pisemne oświadczenie. Klient może skorzystać w tym celu ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, który zostaje przesłany do Klienta wraz z towarem oraz jest dostępny na stronie internetowej sklepu.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy.Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

 3. Towar należy odesłać na adres : „ INGLOT” Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37–700 Przemyśl z dopiskiem „Sklep internetowy – zwrot” w terminie do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

 4. INGLOT” Sp. z o.o. nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot dokonanych płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

 6. Zwrotu Towaru należy dokonać – o ile to możliwe - wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Towaru, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Klienta, a także – o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu.

 

VII. REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, na podstawie rękojmi, w przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych Towaru.

 2. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje za pośrednictwem poczty na adres: INGLOT Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37–700 Przemyśl z dopiskiem „Sklep internetowy – reklamacje”. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. W celu przyśpieszenia procedury rozpoznania reklamacji zaleca się aby Klient opisał zauważoną wadę i określił swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do Sklepu.

 3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji.

 4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

 • Grupa „a"

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Towarów wadliwych.

 • Grupa „b”

 Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

Wskazane powyżej uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że Klient ma możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:
Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 2. Strony nie mogą w drodze umowy znieść lub ograniczyć postanowień zawartych w w/w ustawach.

 3.  Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Klient będący Konsumentem może skorzystać m.in. z następujących możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

5.Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu , korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

6. Szczegółowy opis zagadnień dot. ochrony konsumentów wskazany jest m.in. na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php

 

IX. WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWYPrawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:
 INGLOT Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37–700 Przemyśl z dopiskiem „Sklep internetowy – zwrot”
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

 INGLOT Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37–700 Przemyśl z dopiskiem „Sklep internetowy – zwrot”

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: (lista towarów):

  
 

Data zamówienia/odbioru:

 

Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta (-ów):

 

Adres konsumenta (-ów):

 

Podpis konsumenta (-ów):

 

Data:

 

*Niepotrzebne skreślić

Właścicielem sklepu internetowego inglot.pl jest INGLOT Sp. z o.o. z siedzibą
w Przemyślu, ul. Lwowska 154.


 

Regulamin usług świadczonych droga elektroniczną

 

§ 1

 

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego, zwanego dalej Sklep internetowy, prowadzonego przez „INGLOT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Lwowska 154 Przemyśl 37-700, zwaną dalej INGLOT, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień lub dokonywania rezerwacji, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2) posiadanie przeglądarki internetowej:

  1. a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

  2. b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

  3. c) Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

  4. d) Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

  5. e) Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, INGLOT podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

 

§ 2

 1. INGLOT świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.inglot.pl.

 2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.

 3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

 4. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.inglot.pl zakładki „Logowanie”.

 5. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej - adresu e-mail - oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień lub rezerwacji złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.

 6. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej - adres e-mail, zostanie przez INGLOT wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta  Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 7. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej - adres e-mail - oraz hasło.

 8. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili,  bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie INGLOT za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@inglot.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy INGLOT wskazany w § 1.1 Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej -adresu e-mail- aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

 9. INGLOT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

1) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

3) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 1. INGLOT może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.

 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.

 3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.


§ 3

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towarów są przetwarzane przez „INGLOT” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 154, 37-700 Przemyśl, o kapitale zakładowym: 9 274 000,00 zł, KRS 0000164776; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział KRS ;NIP:795-21-94-802; która jest administratorem danych osobowych.

 2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towaru.

 4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj. DHL Express (Poland) Sp. z o.o. ul. Osmańska 2 warszawa 02-823, NIP 527 00 22 391, KRS 0000047237, REGON 012005407.

 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z INGLOT na adres: „INGLOT” Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

 6. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z INGLOT w sposób wskazany w punkcie 6 powyżej.

 7. INGLOT, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

§ 4

 

INGLOT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.inglot.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego www.inglot.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o  zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy INGLOT - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w § 2 punkt 9 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że usługi rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 

§ 5

 

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną , w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inglot@sklep.pl,

b) telefonicznie, dzwoniąc na numer + 48 16 678 02 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

2. Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej - adres e-mail - podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji oraz adres poczty elektronicznej - adres e-mail - lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację jeżeli Klient chce otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez INGLOT. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

§6

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.

2. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Wysyłki

Untitled Document


Wysyłki realizowane są wyłącznie na terenie Polski

(prosimy o zapoznanie się z Regulaminem)

Shipments made only in Polish territory
(Please see the Terms and Conditions)